Undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Etnisk Ressourceteam tilbyder seks forskellige undervisningstilbud, som kort er beskrevet nedenfor. Undervisningen er gratis og henvender sig primært til Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. ERTs undervisningstilbud kan evt. også tilbydes andre hospitaler og sundhedsinstitutioner.

Vores undervisere er teologer, læger, sygeplejersker, psykologer og psykoterapeuter, som alle har undervist igennem flere år. Alle er ligeledes tilknyttet teamet som frivillige ressourcepersoner.

De forskellige undervisningstilbud kan sammensættes efter afdelingens behov. Undervisningen understøttes af konkrete cases og anekdoter fra teamets erfaringer.


Hvordan bruger du Etnisk Ressourceteam?

Varighed: 30min- 1 time

Præsentation af teamet: Hvem er vi? Hvad er vores funktioner på hospitalet (brobygning, besøgsvenstjeneste, sjælesorg, undervisning af personalet)?  Hvordan og i hvilke situationer kan personalet tilkalde teamet?


Interkulturel kommunikation: ”Når kommunikationen går galt”

Varighed: 2 timer

Hvad er kultur for en størrelse? Er jeg selv klar over hvilken plads kultur har i mit liv, og i hvilket omfang skal jeg kende til en patients kultur for at give ham/hende den bedste pleje og omsorg?

Hvad kan jeg tænke, sige, eller gøre for at forbedre kommunikationen med patienter på tværs af kulturer? Undervisningen giver bl.a. indblik i hvordan personalet kan blive bedre til at takle kommunikationsvanskeligheder og giver dem håndgribelige værktøjer i den forbindelse.


Sygdom – og kropsforståelse

Varighed: 2 timer

Den måde en patient eller hans/hendes pårørende forholder sig til sygdom og til kroppen på kan afhænge af deres kulturelle og religiøse baggrund. Dermed vil den måde man takler og omtaler sygdommen på også variere. Hvem er skyld i min sygdom? Hvad betyder min sygdom i forhold til min fremtid? Den måde patienten forstår sin sygdom og krop på, vil komme til udtryk på afdelingen. Undervisningen lægger vægt på de udtryksformer der kan være og på hvordan personalet kan forholde sig til dem.


Muslimske ritualer og traditioner

Varighed: 2 timer

Undervisningen fokuserer på de traditioner og ritualer som hospitalspersonalet typisk vil møde som f.eks. dødsritualer, palliativ pleje, fødselsritualer, faste (ramadan), bøn, omsorgspligt, osv. Hvilken betydning har disse, hvordan bliver de udtrykt på afdelingerne og hvilke muligheder har personalet for at imødekomme dem, er alle sammen spørgsmål som der vil blive svaret på her.


Etik

Varighed: 2 timer

Undervisnngen fokuserer på Kristendommens og Islams syn på bioetiske spørgsmål omkring f.eks. abort, prævention, organtransplantation, obduktion mm.  Syn på livet og kroppen i de respektive religioner er centralt her.


Case baseret undervisning

Varighed: min. 1 time

Har en afdeling ønske om at gennemgå og få feedback på et eller flere svære og udfordrende patientforløb, sammen med en af teamets undervisere, kan dette også lade sig gøre.


Kontakt venligst ERT for nærmere aftale eller information

info@ressourceteam.dk