Sådan hjælper vi

Sådan hjælper vi

Etnisk Ressourceteam kan kontaktes af patienter, disses pårørende og sygehuspersonalet, og oftest er det sidstnævnte, sundhedspersonalet, der tager initiativ til tilkaldelsen.

Når patienter, pårørende og personale tager kontakt til Etnisk Ressourceteam er det i første omgang teamets koordinatorer, som står for kontakten. Herefter inddrager koordinatoren de relevante frivillige.

Teamet kan kontaktes alle døgnets 24 timer.  Alle i teamet er underlagt tavshedspligt!

Helt konkret tilbyder Etnisk Ressourceteam tre forskellige funktioner:

  • Besøgsven-ordning og anden støtte (her i blandt religiøs og eksistentiel støtte )
  • Rådgivning og undervisning af personale
  • Brobygning mellem patienter/pårørende og personale

Besøgsven-ordning og anden støtte

Besøgsven-ordning og anden støtte En ressourceperson kan tilkaldes hospitalerne efter ønske fra en patient, dennes pårørende eller sygehuspersonalet, og det er ofte læger og sygeplejersker, der tager initiativ til tilkaldelsen. Etnisk Ressourceteams tilbud om en besøgsven eller anden støtte tager altid udgangspunkt i at møde den enkelte patient eller pårørende der, hvor han eller hun …

Brobygning mellem patienter/pårørende og personale

Brobygning mellem patienter/pårørende og personale Teamet bliver også brugt til opgaver, som relaterer sig til brobygning (mediering og mægling), ofte i forhold til patienter/pårørende og personale. Der kan være tale om en usikkerhed, udfordring eller ligefrem en konfliktsituation, hvor personalet har brug for en tredjeperson som mægler eller blot for at få perspektiveret tingene. Der …

Undervisning/rådgivning

Undervisning/rådgivning En vigtig del af Etnisk Ressourceteams opgaver er at rådgive hospitalets personale. Rådgivningen kan ske via e-mail, per telefon eller der er mulighed for personlige møder på afdelingerne. Undervisning af personale foregår oftest på de enkelte afdelinger eller i hospitalsaulaer, hvor der bl.a. er mulighed for diskussion af cases og for supervision. Undervisning foregår …