Tilbage til Undervisning/rådgivning

En frivillig fortæller om Etnisk Ressourceteams undervisning

Nadia Qureshi fortæller om Etnisk Ressourceteams undervisning

”I min undervisning møder jeg forskellige faggrupper inden for social- og sundhedsvæsenet. Og det vigtigste hver gang er at tage udgangspunkt i, hvilke erfaringer og behov modtagerne af undervisningen har.
Etnisk Ressourceteams undervisning handler om at være med til at sikre, at mødet mellem patienter og pårørende med anden etnisk baggrund og det sundhedsfaglige personale bliver bedre og mindre akavet, at dette møde kommer til at glide bedre. Noget af det handler selvfølgelig om viden, men meget af det handler også bare om at minde personalet om, at de godt kan deres kram.” Nadia Qureshi, psykolog

”Ca. hver tiende patient i sundhedsvæsenet har minoritetsbaggrund, og selv om personalet har hjertet på rette sted, opleves dette møde i for høj grad som præget af usikkerhed. I et forsøg på at anerkende den anden og respektere retten til forskellighed, kan det ske, at personalet undlader at spørge for ikke at komme til at spørge dumt eller støde nogen på manchetterne, og så kan det ende med berøringsangst.
I visse tilfælde må patienter af anden etnisk herkomst, socialiseres til at være i det danske sundhedssystem, så hvis både personalet og patienter er afventende og håber på, at den anden guider og fortæller, hvad vedkommende forventer, så sker der jo ikke noget. Dette kan i værste fald have ret så uheldige konsekvenser for det samlede behandlingsforløb.” Nadia Qureshi, psykolog

”Etnisk Ressourceteams undervisningstilbud er ikke en færdig opskrift. Vi vil netop væk fra den tankegang, at man bare kan slå automatpiloten til, når man møder patienter med anden etnisk baggrund. Det gode budskab er til gengæld, at mødet kan blive bedre og at der er en stor velvillighed for at løfte opgaven i fællesskab. Men det kræver ladningsfrie spørgsmål, åbne dialoger og en interesse for at forstå det andet menneske.” Nadia Qureshi, psykolog