Tilbage til Om os

De frivillige

De frivillige

Etnisk Ressourceteams frivillige er et team pt. bestående af 44 mænd og kvinder, som tilsammen taler 22 forskellige sprog. Ressourceteamet er en mangfoldig gruppe med vidt forskellige etniske, kulturelle og religiøse baggrunde såvel som forskelle i alder.

De frivillige kommer fra en bred vifte af faggrupper, men ca. halvdelen har en sundhedsfaglig baggrund.

De frivillige har alle gennemgået kurser i omsorgsarbejde og tilbydes supervision ca. hver anden måned såvel som deltagelse i relevante kurser og seminarer. Alle frivillige er selvfølgelig underlagt tavshedspligt.

De frivillige yder på forskellig vis støtte og omsorg til patienter og pårørende med anden etnisk baggrund, bl.a. ved at fungere som besøgsvenner og støttepersoner eller i form af konkret rådgivning. De frivillige yder også sparring, rådgivning og undervisning af hospitalspersonalet såvel som brobygning mellem patienter, pårørende og personale.