Tilbage til Brobygning mellem patienter/pårørende og personale

En frivillig fortæller om arbejdet som brobygger/mediator

Nadia Qureshi fortæller om arbejdet som brobygger/mediator

”I korte træk handlede det om en situation, hvor en familie, af vist nok tyrkisk baggrund, havde rejst en klagesag mod en hospitalsafdeling. Familien var i krise, og personalet på afdelingen var også berørt af situationen. Personalet indkaldte til et dialogmøde med familien og ønskede, at ERT skulle deltage som brobygger.
Personalet syntes, at de havde gjort alt, hvad de kunne for patienten og de pårørende, men var usikre på, hvor de havde familien. De havde en ubehagelig følelse af, at familien mente, at der var sket en forskelsbehandling, at afdelingen med andre ord skulle have givet dem en dårligere behandling end, hvis de havde været etniske danskere.
Min opgave under mødet var at være brobygger og som udefrakommende, havde jeg mulighed for at stille nogle afklarende spørgsmål. Jeg spurgte fx familien, om de mente, at de var blevet forskelsbehandlet. Dette var et spørgsmål, som personalet rigtig gerne ville have svar på, men som de havde følt det svært selv at stille. På den direkte forespørgsel afviste familien, at det havde gjort en forskel, hvis de havde været etnisk danske og det var en stor lettelse for personalet at høre.
Herefter flyttede fokus sig til en langt mere anerkendende dialog. Og fra, at situationen kunne have handlet om en ’indvandrerfamilie’ eller om en mulig racismeanklage, handlede det i stedet om en familie i sorg og deres oplevelse af et behandlingsforløb. Så da familien valgte at fastholde klagen, kunne personalet støtte op om familien og sige ”Vi kan godt høre, at I ikke har været tilfredse med det samlede behandlingsforløb, og vi synes, at I skal benytte jer af jeres ret til at klage.” Der var sket en forventningsafstemning, som gjorde, at begge parter kunne komme videre.
Da jeg efterfølgende spurgte begge parter, hvad de syntes om Etnisk Ressourceteams tilstedeværelse til mødet, fremhævede begge, at de havde været glade for, at ERT var en uvildig part og som ikke fulgte en bestemt agenda.”
Nadia Qureshi, psykolog