Tilbage til Om os

Historie

Historie

Etnisk Ressourceteam tog sin spæde begyndelse i 2003, hvor to præster fra Rigshospitalet kontaktede Islamisk Kristent Studiecenter (IKS), fordi de oplevede et behov for ressourcepersoner til støtte af patienter og pårørende med anden etnisk baggrund end dansk.

IKS fandt, godt hjulpet af foreningen, Muslimer i Dialog, 10 frivillige ressourcepersoner, muslimer, med forskellige etniske og kulturelle baggrunde. I første omgang var det Herlev Amtssygehus (det nuværende Herlev Hospital) og Glostrup Sygehus (det nuværende Glostrup Hospital), som havde mulighed for at tilkalde og gøre brug af ”frivilliglisten”.

Ordningen blev i 2004 udvidet til også at omfatte Amager Hospital, Amtssygehuset i Gentofte, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet.

I løbet af 2005 blev ordningen formaliseret samt indskrænket til kun at gælde Rigshospitalet og Herlev Hospital. Her blev ordningen godkendt på direktionsniveau og introduceret ude på flere af hospitalsafdelingerne m.m. Samtidig blev teamet af frivillige styrket – antallet af frivillige steg, de frivillige blev tilbudt diverse kurser, og teamet blev udvidet til også at inkludere kristne ressourcepersoner med anden etnisk baggrund.

I foråret 2005 blev ordningen formelt navngivet Etnisk Ressourceteam, og på daværende tidspunkt var ordningen første og eneste tilbud af sin art i hele Norden.

Etnisk Ressourceteams arbejde blev de første fem år koordineret fra Islamisk Kristent Studiecenter på Nørrebro, København, men i 2008 blev projektlederen placeret under Rigshospitalets personaleafdeling og kirkelige funktion – og under direktionen på Herlev Hospital.

Bispebjerg fik i 2009 sin egen koordinator fra Etnisk Ressourceteam.

Islamisk Kristent Studiecenter, Rigshospitalet og Herlev Hospital deltes indtil 2011 om finansieringen, og alle tre instanser udgjorde sammen med Videnscenter for Transkulturel Psykiatri Etnisk Ressourceteams følgegruppe.

I 2011 overgik Etnisk Ressourceteam fra at være projektfinansieret til at være en fast ordning under Rigshospitalet, Herlev Hospital, Bispebjerg Hospital og Hvidovre Hospital, med Rigshospitalet som værtshospital, og finansieringen tilfaldt nu de omfattede hospitaler.

Ordningen er siden udvidet til også at inkludere Amager Hospital, Frederiksberg Hospital og Glostrup Hospital.