Tilbage til Sådan hjælper vi

Besøgsven-ordning og anden støtte

Besøgsven-ordning og anden støtte

En ressourceperson kan tilkaldes hospitalerne efter ønske fra en patient, dennes pårørende eller sygehuspersonalet, og det er ofte læger og sygeplejersker, der tager initiativ til tilkaldelsen.

Etnisk Ressourceteams tilbud om en besøgsven eller anden støtte tager altid udgangspunkt i at møde den enkelte patient eller pårørende der, hvor han eller hun er.

Der kan eksempelvis være tale om:

  • akutte situationer, fx i forbindelse med dødsfald eller modtagelse af en alvorlig diagnose.
  • ekstra støtte og besøg, når det gælder patienter eller pårørende, som har et meget lille netværk, eller hvor disse kun har ringe kendskab til det danske hospitalsvæsen.
  • situationer, hvor patienten eller den pårørende har brug for en samtalepartner angående religiøse og eksistentielle bekymringer og overvejelser.

Besøgsven-ordningen og anden støtte kan dreje sig om alt fra et enkelt besøg til længerevarende samtaleforløb. Det er også muligt for patienter og pårørende at ringe til ERT og få råd og vejledning.

Ønskes en præst eller imam med minoritetsbaggrund tilkaldt, er dette også muligt. ERT har en tilkaldeliste med navne på repræsentanter fra de jødiske, kristne, muslimske, hinduistiske, sikhiske og buddhistiske trossamfund i københavnsområdet.

En frivillig fortæller om at lytte og yde åndelig omsorg

Nasir Ahmed fortæller om det at lytte og yde åndelig omsorg ”Afdelingen havde taget kontakt til ERT, fordi de pårørende til en kritisk syg iransk mand virkede meget forvirrede og berørte. Da jeg kom op på afdelingen, var patienten allerede død. Børnene til den afdøde var taget af sted, men jeg stødte på broren nede …

En frivillig fortæller om at være besøgsven, om at støtte og give lidt ekstra omsorg

Hiba Osman fortæller om at være besøgsven, om at støtte og give lidt ekstra omsorg ”Den første gang jeg var ude som frivillig, var i forbindelse med en ældre somalisk kvinde, som ikke talte noget dansk. Sygeplejersken havde kontaktet ERT, fordi hun syntes, at kvinden virkede ensom. Kvinden fik besøg en gang imellem, men personalet …

En frivillig fortæller om at være besøgsven, om nærvær og netværk

Jimmi Badawey fortæller om at være besøgsven, om nærvær og netværk “Min mest omfattende opgave har været som besøgsven for en kuwaitisk mand, der næsten lige var kommet til Danmark og derfor ikke kendte nogen. Han var faldet om pga. problemer med hjertet og akutindlagt med henblik på udredning. Dette endte så med et større …

En frivillig fortæller om besøgsven-ordningen og mulige barrierer

Aynur Guzel fortæller om besøgsven-ordningen og mulige barrierer ”I sommeren 2009 besøgte jeg en patient, en ældre mand med tyrkisk baggrund, som var indlagt efter en stor operation med efterfølgende komplikationer. Personalet på afdelingen havde bemærket, at han ikke havde fået besøg i de 9 dage, han havde været indlagt. Der var sproglige barrierer, og …

En frivillig fortæller om imam-funktionen

Naveed Baig fortæller om imam-funktionen ”En jordmoderstuderende ringer, og jeg kommer straks op på afdelingen for at møde forældrene til en nyfødt lille pige med hjertefejl. Familien er fra Afghanistan. Manden taler dansk, og konen taler urdu, som jeg også godt kan. Forældrene fortæller, at datteren skal opereres dagen efter. De har brug for at …