Om os

Om os

Etnisk Ressourceteam er et tilbud, som henvender sig til patienter og pårørende med anden etnisk baggrund end dansk samt til personalet på Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet.

Formålet med Etnisk Ressourceteams arbejde er at bidrage til, at patienter og pårørende med anden etnisk baggrund sikres et optimalt møde med hospitalsvæsnet, og dermed også garanteres den samme standard af omsorg og åndelig støtte som borgere med etnisk dansk baggrund.

Der er tale om en ordning, som er baseret på frivillige ressourcepersoner. De frivillige fungerer som støtte- og omsorgspersoner for patienter og pårørende, de underviser og rådgiver personalet og hjælper med brobygning mellem patienter, pårørende og personalet, hvis der er behov for det.

Det unikke ved Etnisk Ressourceteam, og ordningens styrke, er, at de frivillige i teamet udgør en mangfoldig gruppe, som repræsenterer en stor diversitet, hvad angår etnicitet, sprog og religion.  Etnisk Ressourceteam kan dermed i langt de fleste tilfælde tilbyde patienten eller den pårørende en samtalepartner og støtte i form af en frivillig ressourceperson, som deler vedkommendes kulturelle, sproglige eller religiøse baggrund.

Samtidig giver ordningen det hospitalsfaglige personale mulighed for at tilkalde ressourcepersoner, som både har et godt kendskab til det danske hospitalsvæsen og, som har viden om patientens og eller de pårørendes baggrunde m.m.

Organisation

Organisation Etnisk Ressourceteam er et formelt anerkendt tilbud under Region Hovedstadens københavnske hospitaler (Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet). Ordningen er underlagt en styregruppe bestående af direktionsudpegede repræsentanter fra de omfattede hospitaler. Etnisk Ressourceteams sekretariat ligger på Rigshospitalet, hvor man også finder Naveed Baig, der er ansat …

De frivillige

De frivillige Etnisk Ressourceteams frivillige er et team pt. bestående af 44 mænd og kvinder, som tilsammen taler 22 forskellige sprog. Ressourceteamet er en mangfoldig gruppe med vidt forskellige etniske, kulturelle og religiøse baggrunde såvel som forskelle i alder. De frivillige kommer fra en bred vifte af faggrupper, men ca. halvdelen har en sundhedsfaglig baggrund. De …

Historie

Historie Etnisk Ressourceteam tog sin spæde begyndelse i 2003, hvor to præster fra Rigshospitalet kontaktede Islamisk Kristent Studiecenter (IKS), fordi de oplevede et behov for ressourcepersoner til støtte af patienter og pårørende med anden etnisk baggrund end dansk. IKS fandt, godt hjulpet af foreningen, Muslimer i Dialog, 10 frivillige ressourcepersoner, muslimer, med forskellige etniske og …

Arkiv

Arkiv Invitation til seminar den 14. november fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital om ældre indvandrer og flygtninge. Læs mere her Invitation_EthnicHealth Etnisk Ressourceteam inviterer til gåhjem- møde i anledning af hospitalsundersøgelse om personalets oplevede barriere i mødet med minoritetspatienter. Resultaterne offentliggøres d. 06 sep. , 2012 kl.14-16 på Rigshospitalets afsnit 2142. Palliation og de …