Tilbage til Om os

Organisation

Organisation

Etnisk Ressourceteam er et formelt anerkendt tilbud under Region Hovedstadens københavnske hospitaler (Amager Hospital, Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Glostrup Hospital, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet). Ordningen er underlagt en styregruppe bestående af direktionsudpegede repræsentanter fra de omfattede hospitaler.

Etnisk Ressourceteams sekretariat ligger på Rigshospitalet, hvor man også finder Naveed Baig, der er ansat som koordinator. Derudover er der tre andre koordinatorer, på frivillig basis, som er tilknyttet Hvidovre Hospital, Glostrup Hospital og Bispebjerg Hospital.

Kernen i Etnisk Ressourceteam er de mange frivillige, hvis medmenneskelige engagement, kulturelle viden og sprogkundskaber udgør teamets største ressource.