Ny lovgivning om tolkegebyr trådte i kraft 1. juli

Folketinget har vedtaget nye regler for gebyr ved tolkning som trådte i kraft d. 1 juli 2018. Det betyder, at man ikke længere automatisk får tildelt en tolk  via sundhedsvæsenet, men at man selv skal sørge og betale for en tolk, såfremt at man har opholdt sig i Danmark i mere end tre år og ikke passer på nedenstående kriterier.

  1. Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig eller anvende tilegnede danskkundskaber, kan undtages.
  2. Børn under 18 år, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre, kan undtages.
  3. Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand, kan undtages.
  4. Personer fra det tyske mindretal, der har behov for tolkebistand på tysk, kan undtages.

5.   Patienter, der har behov for tolkning på grønlandsk eller færøsk, kan undtages.