Guide om tværkulturelle konflikter på hospitaler udgives for at nedtrappe og forebygge udfordringer med etniske minoritetspatienter

Morten Sodemann og Dorte Nielsen fra Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) i Odense udgav i juli 2018 en rapport om tværkulturelle konflikter og udfordringer på hospitaler, med det formål at imødegå og forebygge nogle af de udfordringer, der kan opstå når kultur, sprog og/eller religiøs baggrund danner grundlag for mødet mellem sundhedspersonale og minoritetspatienter.

Rapporten er bygget op om forskellige cases og erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik. Derudover har Etnisk Ressourceteams Naveed Baig og Egil Bargfeldt bidraget til rapporten med inputs. Resultatet er blevet en guide og en hjælp til at forstå, hvad der sker, når kultursammenstød gør hospitalsopholdet svært for både patienter og hospitalspersonale.

 

Tværkulturel Konflikt forebyggelse og nedtrapning version 13 juli 2018