Temadag om etniske minoriteter i samarbejde med Palliationsenheden, Herlev Hospital (maj, 2017)

Temadag Palliation ERT